ورود به بخش وبلاگهای گروهی
وبلاگ :
نام کاربری :
رمز عبور :
- ورود به وبلاگ های گروهی
- فراموشی رمز عبور
- راهنمای مشکلات ورود مدیر وبلاگ

» کلمه عبور نسبت به کوچکی یا بزرگی حروف حساس است بنابراین هنگام ورود کلمه عبور نسبت به روشن یا خاموش بودن کلید CAPS LOCK  اطمینان حاصل کنید.
»نویسندگان وبلاگهای گروهی میبایست از گزینه ورود نویسندگان وبلاگهای گروهی استفاده کنند یا اینکه در بخش نام کاربری از ترکیب نام کاربری خود ، حرف @ و نام وبلاگ استفاده کنید مانند arash@myblog
» نام کاربری به نسبت به حروف کوچک و بزرگ حساس نیست.
» در صورت فراموشی کلمه عبور در بخش "کلمه عبور را فراموش کرده ام" نام کاربری خود را تایپ کنید ، کلمه عبور به ایمیل خصوصی شما ارسال خواهد شد.

ورود به بخش وبلاگهای
- نام کاربری نسبت به بزرگ یا کوچک بودن حروف حساس نیست.
- رمز عبور نسبت به کوچکی یا بزرگی حروف حساس است.
- آدرس وبلاگ شما بصورت http://username.negarblog.ir میباشد که username همان نام کاربری میباشد.
- کاربران وبلاگ های گروهی نام کاربری را بصورت User@Blog وارد کنند.
- کاربر وبلاگ های گروهی می توانند از بخش ورود به وبلاگ های گروهی استفاده کنند.